Boekgegevens
Titel: Opmerkingen uit en voor de school
Auteur: Kellner, Lorenz
Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 2e helft 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7007
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201535
Onderwerp: Onderwijs: onderwijsgevenden
Trefwoord: Onderwijzers, Beroepspraktijk
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opmerkingen uit en voor de school
Vorige scan Volgende scanScanned page
omtrent zijn' oorsprong naar een liooger Wezen heenwijst.
De vorming en opvoeding van dej» mensch, door opzette-
lijke inwerking van buiten, tot de meest mogelijke volko-
menheid zijner krachten en vermogens, moet dan ook
overeenstemmen met zijne natuur en zijn' aanleg. En om
deze op te sporen en te leeren kennen , moeten waarneming
en ervaring, aan de hand van mensch-, ziel- en zedekunde,
met de geschiedenis van de ontwikkeling des menschdoms,
onze geleidsters zijn. — Deze nu leeren ons, dat de weg
tot verstandsontwikkeling door aanschouwingen tot begrippen
voert, en het dwaasheid zijn zoude het kind volkomene
begrippen te willen bijbrengen zonder aanschouwing; —
dat een Onderwijs, al geldt het ook het heiligste, als het
niet het gemoed en de ziel des kinds aangrijpt en door-
dringt, geen vruchten geeft, en alle Onderwijs, om die te
mogen verwachten, een organischen zamenhang moet heb
ben, als grond en gevolg, oorzaak en werking, doel en
middel; — dat de mensch op alle trappen van ontwikke-
ling toch altijd mensch blijft; want geen mensch kan zicli
op zijne eigene schouders plaatsen, maar aUeen dien trap
van ontwikkeling.bereiken, dien de maat van zijn' aanleg
toelaat: wie tot een dwerg geboren is, zal door geen kuiftt-
middelen een reus worden. Evenwel kan de verstandige en
bekwame Onderwijzer de natuur te gemoet komen en hare
werking ondersteunen, zoodat zij haar doel volkomener
bereiken kan; gelijk integendeel de onverstandige en on-
kundige haren gang kan belemmeren en storen. Wel laat
de natuur zich niet dwingen, maar toch ligt het voor een
groot gedeelte aan de opvoeding, wat er van het kind
worde: een Johannes of Judas, een Gustaaf Adolf of Tilly.
Te wanen, gelijk sommigen, dat men enkele vermogens,
het geheugen of het verstand, afzonderlijk tot volkomene