Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1842
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201531
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned pageBij tle Uitgevers dezes rijn onder anderen
nog, de volgende werkjes, geschikt voor
Prijsjes cn l^rezenljes voor de Jeugd, ge-
drukt en te bekomen :

•v-^j»;


SPIEKER, (C AVO Sophia Overveld of
een Huishoudelijk Meisje, met 6 gekl.
pl., 2e druk......./• 1,25
-- Avoiidvertelliii^eu voor de
jeugd, met 5 pl, 5e druk , . . /* 1,25
-— Vertellingen en tafereelen
uit het huisselijk leven, met 4 gekl.
pl........' .... f i.OO
-— Verhalen uit de Geschie-
denis, met 3 pl.......f 1,25
GALERIJ van beroenide kinderen, een
leesboek voor kinderen uit den beschaaf-
den sland, met pl....../ li^O
GLATZ , (^JO Familietafereelen en ver-
halen voor de jeugd, met pl, 2e druk fl,25
----— LINA'S leesboek, voor
meisjes m. j)l........f 0,90
—- J. HULFMA^, verhalen
voor kinderen, voor verstand en hart,
m. pl,2edruk......./ 2,40
ANTOINE, (R.^ de beroemde dieren, his-
torische. aiiectiolen, bevattende onder-
scheidene trekken van verstand, list,
moed, goedheid, liefde, dankbaarheid
enz. ouder allerhande diersoorten , van
den Leeuw tot het gekorvene. Uit het
fransch door 11, va7i der Pijl^ 12« !net
titelpl. 2e druk......f l.ÖO


dl-