Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1842
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201531
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 196 ) '
een' bloempot voor het venster staan.
Het had reeds knoppen, en zij verheug-
de zich, dat zij aan hare moeder de
eerste roos zou kunnen brengen.
Dan, haar broeder Hendrik, het ven-
ster eens open zettende, was zoo on-
voorzigtig, dat hij aan den' pot stiet,
die naar beneden viel, en brak, zoo
dat het rozenboompje ook sterk ge-
kneusd werd.
Willemijntje raapte het treurig op,
klagende : ach die schoone rozen! nu
is het met mijne blijdschap gedaan!
Maar geen scheldwoord tegen haren
broeder kwam uit haren mond. Zij ver-
klaagde hem ook niet, noch twistede
met hem, maar alleen speet het haar,
dat zij hare moeder de eerste roos niet
kon brengen.
Deze zachtmoedigheid trof den eenig-
zins onbezonnen', doch edelmoedigen
broeder. Hij smeekte om vergiffenis,
en rustte niet, voor dat hij haar een
ander rozenstokje , dat ook reeds knop-
gcn vertoonde, bezorgd had.
Hoe schoon is het, als kinderen zich,
om strijd, tot zachtmoedigheid gewen-
nen ,