Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1842
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201531
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 393 )
Öoogmoeöis jijn. l©ij öebfeen aïiciö
ban <©oD onttiangen/ sonbcronje
beröicnftcn/ cn ()oe minDer Oc bcr?
ftanDiflc met sicfeltien op l^ceft/
DCiö te meer toorbt ()ij ban de
toereld geacïjt.
t©ti sullen dit door de bergeïijï
feing der beide bolgende su^ötcr^ê
bebe^ötigd binden.
3n 23erïön toaren tineesu^terif /
loetje cn jFrederiftjc. iSetje toa^f
ongemeen fcïjoon cn toelgemaaftt;
tDie ïjaar sag/ fïond berbaaiSid ober
ïjarc beftoorlijftbeid. ©it öaö l^aar
moeten aanfporen/ omregtdanft?
baar aan <i3oD en briendcltjft jegeuÉf
gare medemcnfcïjen te sÖn: maar
ongcluftftig iuetd 5Ö tjdel/ en l^oog^
moedig / en ^ag op aïlcjs buiten (jaar
met beracljting neder. 3ln plaats?
ban goede cn nuttige dingen te lees
ren/ toaitf sp aïtpd op l^aren op;
rcï)ift bedacht/ cn bcrtoaarlooödc/
doo)