Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1842
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201531
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 190 ) '
Wouter was in het begin zeer onver-
schillig als hij zag, dat zijn broeder veel
meer getrokken was, dan hij. Maar al-
lengskens werd hij er nijdig en verdrietig
over, vooral toen hij bespeurde, dat
August menig schoon geschenk ontving;
hij begeerde dus, dat zijne ouders hem
dat alles ook zouden koopen, wat zijn
broeder van anderen ten geschenke kree g,
klagende en huilende: August krijgt zoo
veel, en ik niets!
Lieve Wouter ! zeide de moeder, dat
is uwe eigene schuld; waarom zoekt gij u
niet bij de menschen ook bemind te ma-
ken ! hoe dikmaals hebben wij u gebeden,
niet zoo traag en onaardig te zijp! hoe
dikwerf hebben wij u deswegens be-
straft ? hoe menigmaal zijt gij niet jegens
uwe ouders ten hoogste onaardig; en nu
verlangt g^ , dat wij u alle die zaken
zouden koopen, die August heeft. Is
het niet genoeg, dat wij voor u en uwen
broeder alles koopen, wat gij noodig hebt?
Gij zult nog maken, dat uw ouders u
even zoo weinig kunnen beminnen, als