Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1842
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201531
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 188 ) '
werden, hetwelk doorgaans tweemaal in
de week geschiedde, dan was August
weder een van diegenen, welke op het
werk, en de daartoe vereischte werk-
tuigen, het meeste acht sloeg; zeer be-
scheiden vroeg hij, dan naar het eene,
dan naar het andere, en liet niet af,
voor dat hij er een duidelijk denkbeeld
van had, wat er al in het werk moest
gesteld worden, eer die waar, of dat
kunststuk afgewerkt was. Ik weet ook
niet, hoe het kwam: maar de menschen
waren altijd aanstonds met hem ingeno-
men , en verledigden zich gaarne, om
voor hem alles begrijpelijk te maken.
Vermoedelijk was het, omdat men zich
over zijnen weetlust verblijdde, zoo wel,
als omdat hij aan elk naarstig en nuttig
mensch teekenen van achting gaf.
Beide Broeders gingen menigmaal in
gezelschap met hunne ouders: maar he-
laas ! hoe onderscheiden was hunne hou-
ding ! — men kon dan wel zien, welke
voorregten die geen geniet, die er zich
op