Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1842
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201531
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 186 ) '
hoor, lieve Karei of Frederik ! wees wat
voorzigtiger, zie eens, wat ik, door
uwstooten, gemaakt heb! — Gebeurde
het, dat hijzelf iemand, zonder opzet,
stiet, dan zeide hij aanstonds : neem het
mij niet kwalijk, het zal niet weder ge-
beuren. Intusschen kwam hij , wegens
zijne voorzigtigheid en oplettendheid
op zichzelven, zelden eenen anderen
te na, en hij gaf zich alle moeite, om
noch zijnen leermeester, noch zijnen
medescholieren, door zijne tegenwoor-
digheid , lastig te vallen.
Was het daarom wel te verwonderen,
dat zijn leermeester zich altijd verblijd-
de, als hij hem zag, en zich, wegens
een' zoo aardigen en geschikten leerling,
gelukkig achtte.
Somwijlen gingen de scholieren geza-
menlijk uit, om eene wandeling te doen.
Wouter was altijd een der laatsten, gaf
op niets acht, en hield zich met aller-
lei beuzelingen op, zoodat de leermees-
ter hem dikwijls verdrietig moest toe-
roepen , dat hij niet zoo achteraan zou-
de