Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1842
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201531
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 185 ) '
heid bedroefden? Had hij een woord of
voorstel niet regt begrepen, dan wacht-
te hij tot de leermeester ophield met spre-
ken, en dan vroeg hij hem bescheiden,
hoe het eigenlijk te verstaan ware? De-
ze weetlust veroorzaakte den leermeester
blijdschap, en hij had dan ook ongemeen
gaarne met August te doen. En al was
het, dat hem somtijds eene les werd op-
gegeven, die hem niet behaagde, zoo
dacht hij bij zichzelven: ik zal dezelve
evenwel leeren, ik kan immers niet
weten, hoe en waar het mij te stade
kan komen.
Het gebeurt somtijds, dat kinderen
elkander in de school storen, of te nsr^
komen. Wedervoer dit aan Wouter,
dan werd hij toornig, stiet wederom,
begon misbaar te maken, schreeuwen-
de : die of deze stoot mij altijd!
Maar gebeurde dit aan August, dan
onderzocht hij eerst, of hij ook te voel
plaats had ingenomen, en dan trok hij
zich wat in, of hij zeide vriendelijk en
zachtjes tot hem, die naast hem zat:
N 2 hoor.