Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1842
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201531
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 184 ) '
Om naderhand, in de lange namiddagen
of winter-avonden, nog een boek bij de
hand te nemen , en daarin te lezen, of
zich in het schrijven en cijferen te oefe-
nen, daar had hij in het geheel geenen
zin toe, dat vras hem veel te lastig, en
hij verliep liever zijnen tijd.
Zijn Broeder August, integendeel,
was een der wakkerste en opletlendste
knapen in de gansche school; zelfs, als
hij nog te huis was, dacht hij reeds:
wat zullen wij in de school te doen heb-
ben ? en las alles, wat hij vermoeden kon,
dat verhandeld zou worden, reeds te vo-
ren , om zijne les behoorlijk te kennen.
In de school zelve nam hij zich voor, in
alles de eerste te zijn, het best te lezen,
te schrijven, te cijferen en te antwoor-
den. Hij wachtte zich zorgvuldig, zij-
nen leermeester, door onnut geklap, te
storen, of door speelziekte te bedroe-
ven; want hij was zoo goedaardig, dat
hij dacht: hoe zoude het mij aanstaan,
als ik leermeester was, en inijne leerlin-
gen mij hoonden, of door onachtzaam-
heid