Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1842
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201531
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
(. 182 )
ligchamen in lijnwaden van asbest win-
den, om in dit steenen hemd de verrot-
ting te trotseren: zij zijn echter, niet-
tegenstaande hunne zeldzame ijdelheid,
reeds lang in het stof ontbonden. Men
vindt den asbest onder anderen op het
eiland Korsika, waar men er ook inder-
daad allerlei kleedingsbehoeften uit ver-
vaardigt. Als men dezelve wasschen
wil, werpt men ze in het vuur.
^it ongemeen nuttig getoajef / ftins
öercnl kent en luiöt gp aïlen: maar
gp tueet nog niet / tuaar ïjun tiaDers
fantjiö. ï©iti;ö1ïmerifta/öan toaar
in öet jaar 1505/ 0002 üen ïjollanö;
feïjen SDmiraal jpran^ Gräfte/ De
eerfle plant tot on;S gebragt i^f.
gm öet jaar 1616 toeröen De aarD;
appels^ nog/ alö ieti^ jelDsaamif/
aWeen op torfïeïpfee tafeïé opgei
Di^r^t/