Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1842
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201531
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 106 ) '
Hetgeen een netel wil ivorden, brandt
al vroeg.
HOE ZOET EN LIEFELIJK IS
HET, ALS BROEDERS EEN-
DRAGTELIJK TE ZAMEN
WONEN!
Een Vader liet eens zijne kinderen bij
zijn sterfbed komen, en gaf hun een' bos
rijzen, en beval hun , dat zij dien bre-
ken zouden. Daar zij nu de een na den
anderen poging deden, om dit bevel te
volbrengen, en het evenwel niet konden
doen, zoo maakte hij den bos los, en gaf
elk een enkel rijsje in de hand, hetwelk
zij zonder moeite braken. Hierop gaf
hij hun deze les: Indien gij, mijne lieve
kinderen! in eendragt te zaïnen leeft,
zal u niemand kunnen overweldigen;
maar zoo gij het oneens onder elkander
wordt, zal elk op u aanvallen.
MEN MOET HET GOEDE, en
NIET DE DWAASHEID VAN
ANDEREN NAVOLGEN.
Eens zei August: ik ben een Tamboer;
en