Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1842
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201531
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 159 ) '
vermogen , dat men eerst bij naauw-
keuriger beschouwing ontwaart. On-
der den-kleinen heuvel, waar zij zich
ophouden, ontdekt men gangen, die
gemeenschap met elkander hebben, en
die zoo diep gegraven zijn, dat de regen
en sneeuw onmogelijk in hun gewelf
kan doordringen.
Gij hebt wel eens een' Mierenhoop uit
elkander gewroet; wat ontdektet gij
toen? Gij zaagt, dat elke Mier, met de
grootste zorgvuldigheid, een of meer
eijeren (dus noemt gij de kleine witte zak-
jes) vast hield, dezelve met allen mo-
gelijken spoed voortsleepte, hierop schie-
lijk wederkeerde, en een' gelijken last
oplaadde, tot dat eindelijk alle ei|eren
weg, • en aan een veilig oord gebragt
waren. Niet waar, dat hebt gij gezien?
Dit, kinderen! zijn niet de eijeren der
mieren, maar de popjes, in welke de
worm ligt, waaruit het aanstaande in-
sekt, de mier, voortkomt.
Deze zoogenoemde eijeren zijn een
goed voedsel voor faizanten, merels,
nachtegalen, kwartels, kanarie-vogels
enz.
L 5 DE