Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1842
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201531
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 158 ) '
öfmi Dpiia alleii naii roiiü)/ luatineec 3u niet
fpoeDrö ccne andere ïtoninain ftrpgen.
DE MIER
is voor onze beschouwing even zoo
belangrijk als de Bij. Beiden komen,
in vele stukken, met elkander overeen,
uitgenomen, dat de Bij den mensch veel
voordeel, en demier integendeel veel
nadeel aanbrengt.
Dit diertje weet, dat de winter lang
is, en dat het rijpe graan niet lang op het
veld blijft staan. Zoolang dus de oogst
duurt rust het niet, van haren winter-
voorraad in te zamelen, die hetzelve niet
zoo zeer tot spijs, als wel tot den bouw
van zijne woning dient; want terwijl het
den ganschen winter over slaapt, be-
hoeft het geen voedsel.
Men bewondert te regt de vlijt der
Mieren, welke men bij den bouw van haar
nest ontdekt. Zij graven gemeenschap,
pelijk een hol in de aarde, slepen het
zand weg, en dragen allerlei grasspiert-
jes , stroo, en andere kleine stukjes te
zamen. In het begin schijnen zij dit alles
zonder orde op een' hoop te brengen :
maar in deze verwarring ligt een kunst-
ver-