Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1842
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201531
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 153 ) '
staart, heeft het het vorrukkehjkst groen,
en op 'den buik eene koperkleur. Het
leeft in spleten van rotsen, en hier en
daar ook in de hoven; het ligt gaarne
in den warmen zonneschijn, en doet den
menschgeen het minste leed, integendeel
is het gelijk de anderen, een vlijtig in-
sektenjager.
DE HOORNKEVER, OF HET
VLIEGENDE HERT
is naast den Kreeft het grootste insekt,
want het wordt, zijne hoornen mede
gerekend, vijf duimen lang. Gij allen
kent het, en bewondert zijne fraaije,
aan het gehoornte van het hert gelijken-
de, nijptangen. De Schepper gaf het
dit werktuig, opdat het door middel van
hetzelve, de schors van den eikenboom
doorboren , en het daaruit vloeijende sap
nuttigen kon. De pop van dit dier ligt
wel vijfjaren in de aarde, eer er een
kever uit te voorschijn komt.
DE MEIKEVER.
Zijne gedaante kent gij beter dan ik:
L 2 maar