Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1842
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201531
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 146 ) '
men zich van allerlei middelen. In de
tuinen en op de akkers plaatst men
stroomannen , of men schiet er onder,
om ze te verjagen; de zolders en schu-
ren houdt men zorgvuldig gesloten,
dat zij er niet in kunnen komen.
Daarentegen doen de mosschen dit
voordeel, dat zij eene groote menigte rup-
sen en ongedierten opeten, hetw^elk zich
anders te zeer zoude vermenigvuldigen.
Ook kan men hun vleesch eten.
Leert hieruit, dat vele dingen eene
nuttige, en eene nadeelige zijde hebben
en dat het meestal maar alleen op onze
voorzigtigheid aankomt, om het nut daar
van te trekken, of het nadeel te weren.
DE SNOEK.
Ziet, kinderen ! hij heeft noch voeten
noch vleugelen; waartoe ook had hij
deze noodig, daar hij maar alleen in het
water leeft, en buiten hetzelve geen
vermaak zoekt ? Echter is hij van zijnen
Schepper niet minder kunstig, dan an-
dere dieren, gemaakt. Voelt het harnas,
dat om zijn iigchaam gelegd is. Dat
bestaat uit louter schubben, die zoo digt
op