Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1842
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201531
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 115 ) '
daagde en eerwaardige menschen 'ont-
moette , vertoonde altijd een vriendelijk
gelaat, en stond nooit eigenzinnig op
zijne meening of begeerte. Dit hupsch
gedrag verschafte hem toegang in voor-
name huizen , en men zag het gaarne ,
wanneer Jiij met andere kinderen zocht
te verkeeren. Hij maakte zich zoo be-
mind , dat eenige rijke lieden hem, op
hunne eigene kosten, in de Latijnsche
school lieten gaan, en hem, dewijl hij
veel genegenheid en bekwaamheid tot
letter-oefeningen bezat, met hnnne zo-
nen naar de hooge school zonden. Hier
was hij derzelver Leeraar, Vriend en
Raadgever. Na zijne letter-oefeningen
op de hooge school geëindigd te hebben,
kwam hij in zijn vaderland terug, maak-
te zich , als huis-leeraar, in aanzienlij-
ke huizen aangenaam, en werd, niet
lang hierna, tot het openbaar Leeraar-
ambt bevorderd, waarin hij door leer
en wandel zeer veel goeds stichtte.
Slechte zeden onteeren den mensch:
maar die vriendelijk en bescheiden is,
is welgeach t.
HET