Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1842
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201531
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( »14 )
De moeder had onlangs het kleine kind
op haar schoot, en zeide tot Lotje: geef
mij eens dien neusdoek, die daar op de ta^
fel ligt. In het begin deed zij , als of zij het
niet hoorde. Lotje ! hoort gij niét, geef
dien neusdoek eens aan ! ïoen nam zij
den doek en wierp dien de moeder toe,
even als men een' hond iets toewerpt.
Foei, Lotje ! moest zelfs de kindermeid
zeggen : dat was ook zeer onbescheiden.
Na eenigen tijd merkte Lotje , dat zij
niet meer zoo geacht werd, als te vo-
ren. Zij klaagde hierover bij de moe-
der: ik weet niet, hoe het komt, dat
men mij zoo lief niet meer heeft. Bat
zal ik u wel zeggen, antwoordde de
moeder: omdat gij thans zoo onvrien-
delijk en onbescheiden zijt.
HET WELLEVEND en BESCHEI-
DEN KIND.
Laurens , de zoon van een' Timmer-
man, gedroeg zich van zijne jeugd af
zeer vriendelijk jegens alle menschen,
bleef met den hoed in de hand op straat
staan, wanneer hij aanzienlijke, of be-
daag-