Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 2e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1842
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201531
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( HO )
van een' sterk drijvenden stroom lag.
Het schuitje sloeg om, ende beide kin-
deren vielen in het water.
De arme man ging toen juist over de
brug, en hen in nood ziende, haastte
hij zich om hen te helpen. Daar hij nu
beide te gelijk niet uit het water kon
trekken, zocht hij in de eerste plaats
zijn' kleinen weldoener te redden. Intus-
schen had de stroom den anderen zoo
verre weggedreven, dat hij niet meer
kon gered worden, schoon de man al-
les deed wat hem mogelijk was.
DE BIJ EN DE DUIF.
Eene bij wilde eens uit een' plas water
drinken, [maar viel er in: dit zag eene
duif, die schielijk een blaadje van een'
boom trok, en het de bij toewierp. Zij
zwom er na toe, en ontkwam gelukkig
het gevaar, door middel van dit blad.
Niet^Iang daarna zat deze duif eens
gerust op een dak. — Een jager had
reeds het geweer gespannen, om haar te
schieten; dit zag de bij , en stak den ja-
ger in de hand; en paf! het schot miste
en