Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scanScanned page
J^ Bij de Uitgevers éezes zijn ook de volgende ^
G ailerniitiigfte Boekjes ^edjukc en te Kekomen.
^ IBTS OVER HET fcERsTE ^^KRWiJS ORR ^
JE^.OO . voor Ofiders m -Ondi^^'^My. die zich van %
A. iXiz^ mttiae en ■/^j^öi^T^ > rfe meeste ^
vtuwV^jor hunne Ktridtrcn en ^
•j te^Siemfiaien . • • ^ : <5 - sj
^ CHRC^aLIJK HAND30EKjKv^Vi?T Ifél^cf HaamlU
. n waarheden y3o ^en geopenbaard^ OodgdiÉ^Sl en de 'ff
^ Pligten der ClirmeHjUe i^yenïber» Ten gehiuike van
^ HuUcezinne!»^ Citecnjfacien^n ^thoïen- ƒ ^^
i /)cch bij nfital^^n^vdn la Bxemplarê^ot 6 St*
^ IVB, Dlc d^erfsheid zicnan alU\w ^
n deren van aezen aart." Hej^s zoo ingerlgts u
hst in bijzondere. Hoofdjr^men en de 'gnnfcks
^^ Cbristelijke Zedenleer met^ eigen viioorden dér II. ^
V S»^ maar volgèns ''de vertaling van den iloogleeraar h
A^ van Hamelsr^^lii^^ op eene ordenlijke wijze , voor-' ^^
'JW ^ dr-iaft; en d^P.a¥nitin eene afzonderlijke nfdeiing,,
' $-lkc ÈlaAztjd.e, eenige vra- ^
^c;; ^n Ondervjijzer esjie
^V gepaitt aamnii"'--- ^ -v^..,— i ■1...1....J ... ......
H?t
idifig tot Jficktenâ'onderhoud en voor
^den Leerling alie op Ie idit^g tot een verjt an dîg e n
0 0 rdi el kun d tg b egrjp van , zix'j e p' g ie n j eg t n s
Ood '^ den nàqT^ç'nftn 'zhh hlifi^n

't l-PWiiN vaS yOÖP:'K.Ü' i^er • i.
be^.'at^tüike, tc^ïèa-nis.f;-» tftichceiijUë Samerfp> akt-m^. ^
door V JlP'h/^, T-iifgedè Druk. f
Ki-E^iME PillNf.Bïj8E.t,,. .Hitdrukkenae in mf.r ^
n duv^ehd Figuren».ui^.(iet feg^jk^'ieven, het Rii^ ''15'
der Natü'ur^ide menrche'i]k^eroejïeö«^''^jirden t-nz.
oitïeeïid. fie Tji'C'^^ïWafDfte Sthriftuurp'aaifcn met uis- ^
iVln'^nvoegin^g van den nèdigen Ttxt en ofideïampiafc- ,
.,ng vaki'iÖeïi,^r.houdin e^^ iweregelig vers. Achteraan ^
is nog eeft'gemakkelijke Sleutel van alle ds i'lr^ten en ^
ScUrifiUPrpfaatien gevoeg 1. Achtfte Drtlk. Ou w^rk
is bijKonder ingeri^c om de tedere Jeugd al vtoi ^ïriec ^
de (ecrrijklte Les^jn des Bijbals bekend ïn ^
met veriaaak cetetrcn elKezaak naauw?ffe«ri;',sfAe Ktiec ^
fen en bij hsren regten naam le noeiflen 4 ^i-^w om hen 5
de Spreuken der H S. bijna zonder rn ^c;. - iO het ge- ^
heugen le brengen. Oe prijs is ymö:- ^
Eenige uitgezochte i^falmen en Gezang"trgebiuike
der Scholen, mee andcdcheide lbon&n van Lecteien *
gedrukr. ■ . , . . fiti-