Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 404 )
iflechts in een zeker gewest van de aarde
leven; maar de mensch isaangeen land-
llreekgebofiden. Zijn ligchaam kan door
hitte en koude gehard worden, en door
ontelbare verandering, verlichtingen en
uitvindingen kan hij zijn leven aangenaam
maken, daar het dier altijd op dezelfde
wijs voortleeft Even zoo is het met
den leeftogt. De mensch kan zich aan
•allerlei fpijze gewennen, en zich daarme-
de voeden. Het dier, in tegendeel, isaan
een bepaald voedfel gebonden, welk het
door zijn inwendig gevoel kent; wij noe-
men dat natuurdrift, door den Schepper
in het dier gelegd. — Alle dieren fter-
ven, dat is, zij houden op te leven, zich
te bewegen, en hun ligchaam verrot, Dc
mensch fterft ook, en zijn ligchaam on.
dergaat het zelfde lot.
De mensch heeft dus verfcheidene din.
gen met het dier gemeen, maar nogtans
bezit hij ook veel, waar door hij boven
alle dieren verheven is.
Welk een gewigtig voorregt is het
fpraakvermogen, waar door de mensch
zijne gedachten en gewaarwordingen fcan
uitdrukken? De mensch deckt, hi) lec
9P