Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 403 )
waarde kennen, en wekken ons op toc
dankerkentenis, liefde en vertrouwen tot
Hem , door wiens wijsheid en magt wij
zoo vele voorregten boven andere
fchepfels hebben ontvangen. — Voor-
ders zeidet gij: wij hebben met de dieren
gemeen, dat wij geboren worden, klein
zijn en grooter worden. Wij hebben er
reeds van gefproken, hoe hulpeloosde
mensch op de wereld komt; maar ver-
liest hij daar door?
Karei. Neen! want zijne ouders zor-'
gen voor hem.
Leeraar. Ouders en kinders zijn het
eerst gezelfchap. Dewijl God den mensch
de rede gaf, zoo liet Hij het ook aan
hem over, om zijns gelijken groot te
brengen en op te voeden; de dieren heb»
ben geene rede, en zijn dus voor geene
opvoeding en onderwijs vatbaar, en daar.
uit zien wij, hoe God voor zijne fchep.
fels gezorgd heeft, door vermogens in
hun te leggen, die zij mede brengen, en
die tot het leven noodzakelijk zijn. —
De dieren leven, de mensch leeft ook:
maar welk een onderfcheid tusfchen bei.
der leven? De meeste dieren kunnen
flechts