Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 402 )
bi; laten berusten. Gij zeidet: de dieren
hebben een ligchaam, de mensch ook, en
gij hebt gelijk. Maar zijn dan de ligcha.
men der dieren , en die der menfchen, el-.,
kander gelijk?
Hendrik O neen! daarin is een groot
onderfcheid.
heeraar. Zekerlijk! een groot onder,
fpheid! Het ligchaam van elk dier, is in
zijne foort volmaakt; alles is regel- en
doelmatig; maar zonneklaar is de voor-
treffelijk heidvanhetmenfchelijkligchaam;
en zoudt gij mij die kunnen aanwijzen?
Karei. O jade mensch gaat meteen
opgerigt hoofd ; en de dieren niet.
Leeraar. De mensch gaat met een
opgerigt hoofd, en kan Gods werken
bo vèn zich befchou wen. Zijn ligchaam is
voor menigvuldige bewegingen en wen-
dingen vatbaar, én wat kan hij niet door
zijné handen en armen daarflellen ? Wil-
den wij onze vergelijking hier verder
uitbreiden, het zou te wijdloopig wor-
den Ik laat dit aan uw eigen nadenkeji
over. Maar, lieve vrienden 1 befchouwt
hec niet als eene bekende kleinigheid.
Zoodanige vergelijkingen leeren ons onze
waar-