Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
. C -
twee hnapefi, die een jodetiHnd otider han"
den hadden, 'ï welk zij zeer mishandiiden.
Een andere jongen kwam er bij, nam het
mishandelde kind in zijne hefcherming, en
verweet hen de ßechte behandeling van dit'
kind, Het is immers maar een jodenkind,
antwoordde een der jongens. Zoo, hernam
de edeldenkende jongeling, wanneer gij dus
onder de joden geboren waart^ dan had ik
ook wel regt,' om 'u te mishandelen? Gij
hebt er niets toe gedaan, dat gij Christen
ouders hebt. Zoo Konftantinopolen uws
gepoorteplaats waSt waart gij welligt een
Mahomedaan. Gaat heen^ en fchaamt «
over uwe goddeloosheid.
Deze knapen hadden den eerßen en voor"
naamften regel van den CHristelijken Gods-
dienst nog niet regt gevat, die dus luidt:
alles wat gij wilt, dat u de menfchen
zullen doen, doet gij hun ook alzoo.
Al verder. Onder alle volken en natiën
zijn brave en regtfchapene menfchen, die
zekerlijk in het oog van den goeden God
aangenaam en dierbaar zijn, omdat zij de
deugd betrachten; en in 'den bijhei flaat
iritdrukkelijkj dat God onder alle volken en
mti'in die genen het liefst heeft, die Hem
vres.'