Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 398 )
alle levende fchepfels heeft de mensch
de meeste volkomenheid, 't Is waar, fom-
mige dieren overtreffen den mensch in
verfcheidene dingen, b, v. de haas heeft
een fcherper gehoor, het hoen ziet fcher.
per, en de hond bezit een' fijner' reuk
enz. maar deze weinige voorregten ko-
men in geene vergelijking met de andere.
Ook komen alle dieren met zekere, aan
hunne foort eigene, bekwaamheden op de
wereld. Het jonge eendje volgt wel
haast zijne moeder en zwemt aan hare
zijde; de jonge fpin weeft haar künftig
weeffel, zonder onderwijs van hare moe-
der ; de vogels bouwen hunne nesten, en
de bgen hare regrimatige holletjes,
zonder een' leermeester gehad te hebben;
en hoe ras weet zich elk dier te bewe-
gen, te gaan, en zijn bep'aald voedfel te
zoeken, — Daar tegen hoe hulpeloos
treedt de mensch de wereld in! fchreijen
én ter naauwer nood aan de moederlijke
borstzuigen, is zijne eenigfte bekwaam-
heid, die hg mede brengt. De dieren
fchijnen dus in onderfcheidene opzigten
volmaaktertezgn, dan de mensch. Wae
dunkt u daarvan, Hendrik ?
ffjn.