Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 397 )
bloed, waarvan men 1205 foorten telt.
Deze maken te zamen 6137 foorten.
Karei. Welk eene menigte J en hoe
vele dieren zal nu wel elk geflacht ook
in zich bevatten ?
Willem. Eene menigte, die niet te be-
palen is; maar altüd van het eene ge-
flacht meer, dan van het andere. Dan wij
kennen op verre na nog niet allen; hoe
vele kunnen er nog in onbekende lan-
den gevonden worden | hoe vele in de
rivieren en zeeën!
In den verfchillende aard en natuur van
alle geflachten der dieren, ftraalt Gods
wijsheiden almagt door, en flechts mid-
delmatige kennis daar van wekt ons tot
verwondering enverbaasdheid.EIkefoort
is kenneiyk van de andere onderfchei-
den; elke heeft hare natuur en befl:em-
ming, naar gelang zij in de aarde, in de
lucht, of in het water leeft,en elke is
met andere werktuigen voorzien, naardea
aard van voedfel, welk zij noodig heeft.
Hoe volmaakt voor hetoverige elk ge»
flacht op zich zelf ook wezen moge,
zoo heeft toch altijd het eene boven het
anderezfkerevoortreffelijkheid,enonder
Cc 4 alle