Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 394 )
reus, azijn bij zijn' mond, en hy gevoelt
daarvan — niets! — Hoe is dat te begrij.
pen? —Oogen, ooren, neus, mond,
en alle de overige leden zgn nog onge-
fchonden — en evenwel wil het oog niet
meer zien, het oor niet meer hooren. —
Ei, dat komt daarvan, dat deze mensch
ontzield is; dat is: omdat de ziel, welke
anders in dit ligchaam woonde, hetzelve
verlaten heeft.
Warneer wij een' dood' menscTi de hand affne»
den , de zonneftralen in bet oog lieten fchitteren,
en een kanon aan zijne ooren losbrandden, zoo
zoude hij tcch niets zien, hooren en voelen. Wan-
neer men dus gevoelen zal, heeft men niet alleea
oog, oor enz. noodig, maar ook — eene ziel.
Ja, eere ziel! het oog, oor enz. ziet, hoort,
ruikt, gevoelt, door het oog, door het oor, door
den reus. door het lij;cbaam. De ziel gebruikt
het ocg, het oor enz. a s bare weiJttuigeii.
Een gouden repetitie horologie is een heerlijk werk-
tuig, dat de duitfchers hebben uitgevonden. Maar
tfgen het oog of het oor is het nog maar een niets
beduidende metaolklomp. Men koopt het voor geld;
maar de groo/fie kuif/lenaar kan toch geen oog of
oor maken. ILcr uit volgt ~ f Dat men voor het
lithoud m* r zinntn ■»* r zorgvuldig mset zijn i