Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 393 )
Deze werktuigen, waar door wij ge-
waar worden, zijn mij liever, dan tien
tonnen gouds. Wat dunkt u ? — Hoort
mij verder: wanneer wij, bij voorbeeld,
voor al dat geld tuinen en gebouwen aan-
leiden, die alles in fchoonheid overtrof-
fen , wat kon het ons baten, als wij de
bloemen niet ruiken, het gezang der vo-
gels niet hoor en, hec fruit niet fmaken,
de aangenaam waaijende lente-koelte niet
gevoelen en den geheelen tuin niet zien
konden? — Alles, alles kon ons niets ba-
ten, even zïoóweinigalseen'dood'mensch,
diegevbelloos daar ligt, en niets van hec
geen rondom hem is, ziet of hoort.
De vijf zinnen moeten dus voor ieder
mensch van oneindige waarde zijn; daar-
om kan niemand zoo onnoozel of zoo
boosaardig zijn, die geen medelijden ge»
voelt met een' mensch, die van een of
ander dezer zinnen beroofd is.
De mensch in de doodkist liegende,
heeft ook nog oogen, ooren,een'mond en
eenen neus. Maar nergens in zijn ligchaani
is er gevoel: fpeel voor hem op het
klavier of op de viool, houdt een fchilde-
rij voor zijn oogen, eene roos voor zijnen
Cc a neus,