Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 39» )
b^oose/ en fiunt toarmte en fioeltc/ en ijitte
neboelen*
lloe floeD tjs 6et/ bat sdö geboelßefiben/en fmcrt
oetoaac too^ben/ nli« er cen beel ban oii!« Ifgeöaam
geb^ufit/ ftejlagen of befeljabigb bw|bt. ©ajS bat
ntet / «an jouben tog ntnunei boo^jigtig/ iat^i mt»
beiJ^enb en menfjcljep tam^. jouben niet
iseten/ b>at gebaac biaji/ en oaarom get gebiutK
lian (uije leben/ of oo& ban on^ leben biel raiEi bei:«
liefen, üoe goeb tjet bti$c/ bat b)(i fuiectfiunnen
geboclen / en f)oe biitipfelp if beje gctoaattoojbing
boo; on$i gefjeel Imegaam berbjetbi
<0OD geeft ec Booj gesojgb/ bat ec geen lib ban
snif Uselikani befe^igb joube b)02be0.
Vac den hoofdfchedel af totopdevoet-
zolen toe, is aan ons ganfche ligchaam
geen plekje, zonder gewaarwording.
JDeze gewaarwording noemt men — het
gevoel. Behalve dat gevoeltdemensch,
gelijk wij hoorden, ook door de oogen,
de ooren, door den neus en fommige dee-
len van den mond. Wanneer wij iets
door de oogen gewaar worden, zoo noe-
men wij dit gevoel — het gezigt; door
de ooren — hetg^/joor; door den neus —
denreuk i door den mond — den finaak; de
Vijf onderfcheidene foorten van het ge-
voel noemt, men de vijf zinnen.
De.