Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 39f )
die grme Wir fn (Verzorger, tot wkn u\i)e èuderi
diigèlijki htdden, als zijfpijs en drank gebruiken, dat
Hij ZOO veèl gefchapen heeft, jaarlijks doet groeijett,
waar ijno' wij verzadigd, verkwikt iK gefterkt mrden !
O, kinderen ■' aan dezen rijken en goedertieren^ ^et-
doener moet gij gedurig denken , ah gij eet en drinkt ï
want Hij geef talles, wat uwe ouders voor u gereed maken.
AU gij ziek iijt, hebt gij geen" fmaak in eten en
drinken; dan moet gij ook \t>einig of niets eten, en
ßechts water drinken.
Maar let er eens op. beweegt zich uwe ttmg niet,
a's gij het woord long , of andere woorden wilt uitfpre.
ken? men gebruikt dus de tong ook tot hetfpreken.—
Bovendien fvweegt men ook met de tong de fpijzert.
bij het kaauwen, en zij is oik tot het uitwerpen van
het ßjm roodig.
t^e jenutoen/ (letie ftmDerenjijn/ 300 aljs gO
rjcBiS töect/ fileine o?aben onDec Deöuib/ toeffie uit
tie btrfenji Rottieti/ en jicft coo? gebwfe lig»
rtjaam tot in mterfte ctnDtn uitbreioen.
®e3e senntoen mahen/ bat tot) allejEi Aunnenboe«
len/ koat on^ aanraadt/ en jpienen oofi/ om alle
bèelen ban öet ligcijaam tc Bcttiegcn. ©beral/ bjaac
een jtiituig i^l baac jijn 006 jttiutnen' aiji bij
«esiot/ tjet ben renb en fmaa6. JStaac
boojbe senutoen/ bielRe onbec be bobenfiuib liggen/
taiojDt in tiet {te3onbei: t}et geboel of be gebiaatbioj«
Ding beroo?3aafit/ en beje gaat boo| alle beelen ban
^et ligchaam.
i©annecc g^ een'fieen fn beljanb neemt/ boeit
Sd/ bat bti ijarb of stoaar i!$; be toolf integenbeel/
meeb en ligt > gj) onbecfc^eibt bet natte ban bet