Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 390 )
De nachtroos ruikt ook maar alleen te-
gen den avond zoo liefelijkenfterk. 'sA-
vonds overtreft zij alle andere bloemr-n ;
maar op den dag heeft zij in 't geheel geen'
reuk. Hier in is zij een beeld van nuttige
menfchen, die in ftilte veel goeds doen,
zonder daar mede voor de wereld vertoo-
ning te willen maken. Zoo als gij, lieve
landlieden! waardige en regt nuttige men-
fchen voorde maatfchappij zijt,voorna
melijkals men godsvrucht en^goede zeden
bij uaantrefr. Die gene zou zeker zeer
onnoozel zijn , die u deswegens wilde ver-
achten, omdat gij zoo geene fchoone klee-
deren draagt, als vele onnutte ftedelingen*
DE TONG. DE SMAAK.
Sommige appels fmaken zoet, andere zuur. Al
fem Cmaakt bitter, en viifchen moeten eene» zout-
fmaak hebben, warneer ze tot een gezond vtedjel zul
kn Jlrekken. Maar, lieve kinderen I waor door wordt
gij gewaar, hoe eene zaak fmaakt?
De tong is dus het werktuig van den fmaak.
Hoe gaarne eet gij brood, boter en kaas, honig en
fruit'. — Doch zoo dit alles niet zoo aangenaam,
maar in tegendeelzoo bitter alsalfem fmaakte, zoudt
gij het dan ook wel zoo gaarne eten?
Honger en dot st is niet aangenaam ; maar honger
en dorst te flillen, is een lust. Hoegoedis het, als
. «HS fpijze en drank wel fmaakt! maar hoe goed is ook
die