Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 315 )
toe, dan dat gij onverzettel^k zgt, en
u alle mogelijke onaangenaamheden op
den hals haalt.
Maar vroeg Fredrik, moet men dan
altijd toegevend zijn?
Ja, zoo lang als men kan. Maar als
iemand iets van u begeerde, dat met de
deugd, de eerlijkheid, of met de goede
zeden ftrijdig ware, dan moet gij ftand»
vastig zijn in uw gedrag. In vele geval,
len kan men wel iets toegeven, zonder
dat onze deugd en eer er iets door Igden*
Als gy ouder wordt, kan het wel eens
gebeuren, dat gy door een'onbezonnen'
jongeling beleedigd wordt. Het zal wel
grievend voor u zijn; maar houdt u lie-
ver, als of gg het niet gehoord hadt: of,
als hij u op nieuw zoude beleedigen, zoo
verlaat liever het gezelfchap. Elk braaf
en verftandig man zal u prijzen, en gij
zult zekerlijk in eene andere verlegen-
heid befcherming bij hem vinden.
Giy ZULT UWEN NAASTEN
LIEF HEBBEN ALS U ZELVEN,
Ik zag eens in een Dorp aan dén Rijn,
X 3 twee
Mi