Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 388 )
kwam hem de geur der welriekende bloe-
men te gtmoec. Toen ging hij terftond
naar een bed met tuipen toe, en zeide: ja
Dominé, deze bloemen ruiken bijna rog
beter,dan zij fchoon zgn; het zijn toch
overheerlijk fchoone bloemen,dietulpen.
Gil hebt gelijk, lieve man! antwoordde
de Dominé, zij zijn heerlijk gekleed, en
men kan zijne oogen aan de menigvuldige
fchoone kleuren niet verzadigen. Ik lla
dikwerf een heele pons bij dit bed, en
bewonder de fchoone en verfchillende
kleuren der tulpen, en de regelmatige
teekeping van hare bladen. Alsdan ver-
blijde ik mij in God, die dezeheerlpeen
fchoone pracht jaarlijks uit de aarde doet
voortkomen, en die in de tuinen en op
het veld, en overal in dit fchoonejaarge-
tijde, ook voor het vermaak der zinnen
zoo liefderijk gezorgd heeft. Daar kan
men rcgt zien, wat ik u in de kerk zoo
dikwerf zeg, hoe lief God ons heeft, en
welk een goede Vader Eli} jegens ons is.
M.iar wat denkt gij wel van deze klei.
re onaanzienlijke graauwe bloem ? —
O, dat is als niets, antwoordde de boer, in
vergelijking met die fchoone tulpen! —
De