Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 387 )
Sgn fn be fjooote geplaatjit/ ombdt be reuA al>
tilb naar ointjooQ iliJac
©an binnen ontoelft raen beleteeaere jenutoen/
toaacbooj men ben ceuft ban een ccuHoebenb booó
taierp gemaac b)0|bt
iloe (iefdp ruiden be bloefem^ bec boomen/ be
ineilanben en ftoojnuelben/ be rojen/ be(e anoetc
bloetnen; en ^et fjuit!
i@oe goeberttecen 1«! ^Doo^ biant bit alfe>' fion ooK
jonbec ceu^ jtjn.
Jlaac bjij souben ben^elben niet geboelen/ en baac
boo^ niet becHttiitit b)0|ben/ al^ tot) bit sintuig niet
fjaboen.
flDiiac een libiabe ceu6 iiSI baac fjoubt men be
neuiEfgaten toe: fommige bampen sijnnaiöeelig boot
onje gesonböeib ©ofs mag men op geene pfaatjü
iTapen/ of lang beitoeben/ toaac jlc|j bete perfie/
fegoon toelcielienbe/ bingen bebinben
^e neujEi bient niet alleen tot b^t abem^alen en
tot ben ceuft/ maac ooh tot t}et ftj^ehen/ en tot f]et
afleioen ban ^et flijm uit tiet tjoofb. ©an baac / bat
{)et u in f)et fpje^en fifnöect/ aij; gpen neuji nift
suibecti en gij cuiht fomtijbiéi ooh ^echtiedenbe btn>
gen niet / aljff be neii^ metbeeltaalte boct)tenijï op<
oebulb» <&i} i^t al$fban becBouben.
DE TULP EN DE NACHTROOS.
Opeenenfchoonen voorjaarsavond be-
zocht eens een boer den Predikant van zijti
dorp, die juist in den tuin was, en zich
aan dtn balfemreuk van de nachtroos ver-
kwikte. Zoo als de boer in den tuin trad f
kwam