Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 384 )
Bewaart uw gehoor zoo veel gi^ kunt.
Zoudt gij het gaarne zien, dat men nr.etu
den fpot dreef, als gij doof waart? ——
gift jag cnlangiÉi buittn tie fiaö een' Dooben en ffótn»
men jonocn; öie/ oinoat t)q Doof geboren bjajJ/
ooH ijct fprelten niet gdeera (jaD êonbom bejen
ongeluhfiigai longen/ t)ab ;tc[) eene ganfrt)e fcijaac
ban mctömiliige ftnapen berjamelb bie jlel) ber*
maafttin uu't licm tc btfpotten ©it gejigt inaaft»
te mgn uicDdijücn gaanoe ó OoDi bacbt tfi/ beje
fiooje Mnc^rni cthciinen [jet met/ geüihhlg 5Ö
Stjn/ Dat tiun gebooj en fpraalbermogen betleenö
ïjebt. l?tt arme ellei Bigc fimb lammeroe miJ
niaalitc n.i) nicCijelgli ober beje onoeugenoe ion»
genisi; en brtmitjf lü Dicnflecbtcn tianoct met anüerjS
tollat tc f;tTDigrn/ 500 toenhte ih Oen iiommen)on»
Ben/ oüf Ije^ii eenige rluibtrji/ cn bcouiDDt ijsmmet
De banf/ fcat i'.ij oaanrcoe naar l)uiiS moest gaan.
i§iciop oii 0 'li tot be oiioeris ban be fitnberen/ tne
gern bfiVor IjaDDen/ en bcrljaalDf bunt)et|lcc{)tege»
b?ag ban ijunne fiinberen. ®e ouDcrjü beO|oefotn
jtcb injigrl^li^fi Ober Deise moeüwiiliGtt'ib/ en DanKa
ten mij/ bat i(i tum baac ban betigt gegeben fjab.
äßen btröDoD De hmötren/ na eene Barbe hajstgs
ttng/ om in ccnige Dagen een tooojD te fpictien/
en 300 titibiD jä 31) tcgtn Dit betboD IjanDeiDen, 30U
ïieselfte tiaj;n,Dtnö bf'Öaßlb too^önu ooh fpjafi bicH
Banfcöen tijo niemanb in bet een tauo^D met
ftun gh tjEb nacetbanö bcrnóiiun/ Dat Deje fiin«
teren nccit tDCöec nut etti' ongdüfthiöcn Den fpot
ncD;eben fcebbm.
DE