Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 383 )
Wij zij ^llen regt blijde, dat wij kun-
nen hooren, wat er rondom ons omgaat,
en wat anderen met ons fpreken ;en wij
danken daarvoor dien onzigtbaren Wel-
doener, die alles ziet en hoort, dat Hij
ons dit edel zintuig gefchonken heeft,
waardoor wij vele aangename en nut-
tige zaken kunnen vernemen!
Hebt gij onlangs den dooven man niet
gezien? men moest hem alles met geba-
ren en op de vingers beduiden, en hij
had daarenboven nog het fchrijven niet
geleerd, anders had men nog fchriftelijk
met hem kunnen fpreken.
Hoe ongelukkig is een mensch, die van
zijn gehoor beroofd is, bij den arbeid!
men kan het hem flechts met veel moeite
te kennen geven, wat hij doen moet.
Na het werk kan hij zich met zijne vrien.
den en buren niet verlustigen. £n
wat zal hij in de kerk doen ?
Hoort gij niet gaarne muzijk, en het
gezang der vogels ? — maar hoort gij
ook gaarne kwaadfpreken? — Daarvan
moet gij uwe ooren afwenden, anders
waart gij ondankbaar jegen« uwen goe-
dertieren* Weldoener.
Bb 5 BC'