Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 38» )
Gij kunt rondom u alles hoore^ want
gg hebt aan elke zgde van het hoofd een
oor. God heeft zeer wijsfelijk de ooren,
even als de oogen, in het bovenfte ge-
deelte van ons ligchaam geplaatst, omdat
zq ons daar het meest van dienst zijn;
want daar door kunnen wij nu het verst
rondom ons henen zien, en het geluid,
dat telkens in de hoogte ftggt, het best
vernemen.
De ingang tot het oor is krom, en met
eene(aaijelijmachtigeftof voorzien. Een
klein diertje zou u ligtelijk nadeel aan
Hiw gehoor kunnen toebrengen. Maar nu
kan het niet wel door het oor komen en
hetzelve befchadigen, omdat het in het
oorlijm blijft hangen. De ooren ftaan dag
en nacht -open, om u dus, voornamelp
'snachts,tegenallerleigevaartebeveiligen.
Hoe voordeelig is het voor u, dat gij
kunthooren l Zonder gehoor hadt gij ook
niet kunnen fpreken, noch het noodige
onderwijs ontvangen; want hoenoodza-
kelp is u dit zintuig in de fchool! Gij
zoudt anders niets, ten minfte niet zoo
veel enflechtsmet veel moeite, dat ge-
ne vernemen, het welk ik u leer.
Wij