Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 381 5
u. linderen! hoe had de blinde den lammen kufls
nen voorthelpen?
Zij waren niet verre meer van de !tad. Dè
bh'nde, die (lerke beenen en fchouders had, nam
terftond het befluit, om den lammen op zijn' rug
naar de flad te dragen, en deze, die gezonde
oogen had, geleidde zijnen drager. Dus kwamen
zij beiden volgens hunnen wensch in de ftad. Toen
liet zich de lamme met zijnen reisgenoot naar
een* beijwaam' wondheeler brengen, en verzocht
dezen tevens, dat hij ai zijne kLDJt mögt belle-
den, om den blinden weder aan zijn gezigt te
heipen, en beloofde a.les voor hem te zuiien be-
talen. Het duurde ook niet lang, of zij warea
beiden weder berfteld.
Hoe verheugde z ch nu de arme man, toen hij
voor de eerde reis zijnen redder en weldoener
zag! boe hartelijk dankte hij beiden! De gene.
zen lamme hield echter nog niet op, zijnen be.
reidvaardigen drager te danken; hij nam hem
mede naar zijne woonplaats, en zorgde voor zijn
toekomend onderhoud.
Kimt gij mij dat nu wreder zoo vertellen, mijnzoont
Hoe gewillig waren deze lieden, om elkander
te helpenI — Kinderen! gij zijt gelukkig, als gij
ellendigen kunt redden en verblijden; dit zal voor
u zeiven een der grootfte en beste vermaken zija
welke gij op aarde geniet.
DE OOREN. HET GEHOOR.
Gq hebt ook gehoor, lieve kinderen!
gebruik t het nu, en hoort oplettend toe,
ik zal u daarvan veel goeds zeggen.
Bb I Gij