Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 38e )
fchielijk kunt gq dezelve niet na welge.
vallen open doen, en fluiten I —
Het valt u met twee oogen gemakke-
Iqker om overal rond te zien; en als er
een van beide befchadigd of onbruikbaar
mogt worden, hoe gelukkig zoudt gg
dan zelfs nog met ëén oog zijn. Zegt
uwen Schepper daar voor dank; maar
denkt ook, dat Hij, die de oogen ge-
formeerd heeft, alles ziet. Pfalm 94: 9.
Zoudt gij wel den fpot kunnen drijven
meteenen blinden? dan waart gij niet
waardig om 2ulk een edel zinti^g te be-
zitten. Gq zult veeleer zoodanig een'
ongelukkigen beklagen, en hem gaarne
te regt wijzen.
DE BLINDE en DE LAMME.
Een arme man, die in eene ziekte zijn gezigt
verloren had, wilde naar de ftad gaan, om zich
te latön eenezen. Dewijl hij geen' leidsmnn
had, droeg hij zijnen ftok beftendig voor zich,
om gewaar le worden, of er iets in den weg ware,
waar over hij kon valler. Als hij een end wegs
}iad afgelegd, hoorde hij in de nabijheid een jam-
irerlijk gefchrei; een reiziger was van zijn paard
^eval.en, had een been gebroken, en het paard
was hem oniloopen. Ach! mijn vriend, riep de
ongelukkige, toen hij den blinden zag aankomen,
kondet gij mij naar de ftad iielpen! — Wat dunkt
u,