Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 36.4
|oo San ftet ganftïie PöCÖ^am baai^
Oóo? iKfcÖnöïgU tbojden^ toïjï öe
long ligteïnft too^tit aanörtaiötv '
ftrom 5ïttcti/öij Ört fcïirtjbm en
ït^mj maetgn 5O?0bulbisbermtjbett^
^ßant baar boo? bjojbt be fong m öare
èerrïgtingen geöinberb/ en baaruït
ontfïaan gebaarlpfte ftranbj^eben.
DE MAAG.
Deze ligt onder de long, is gelijk aan
eene beurs, en uit huid, zenuwenen an-
dere vezels te zaam gefteld. De maag
ontvangt de fpgzen, welke door den Qok-
darm achter de luchtpijp daar in komen.
Zij verteert de fp^zen, door hare ge-
ftadige beweging en warmte, waartóe
ook dè kwijl in den mond en het maag.
fep zeèr behulpzaam is. Daardoor wor-
den de fpijzen in een dunne pap veran-
derd, en in de darmen gevoerd
Als de maag ledig is, hangt zij naar
beneden; maar is zij opgevuld , dän heft
zij zich naar boven. Iemand die flecht
fpijs verteren kan , heeft dikwijls zware
jnaagppen. Wie goed verteilen kan,
weet