Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 35S )
ieder van de vier andere drie beenderen
die kootjes genoemd worden.
Bij de beenderen van de voeten let, i.)
op het dijbeen; a.) de kniefcUjf; 3.) het
fcheenbeen; 4.) het kuitbeen; 5.) het
kootbeen; 6.) het hielbeen; 7.) den na.
voet; welke vijf beenderen op elkander
volgen. De vijf teenen aan ieder voet
beftaan te zamen uit 14 beentjes, de
groote teen heeft er twee, en elk der
anderen teenen drie.
Alle deze en vele andere beenderen
geven aan uw ligchaam vastigheid. Maar
het uitwendige bekleedfel van vleesch en
huid bezorgen aan het zelve fchoonheiden
bevalligheid Hebt gij wel ooit eens de
fchoone uitwendige gedaante van uw lig»
chaam regt befchouwd?
Uw hoofd is van boven met haar ver-
fierd. Van voren vertoont zich het
gladde aangezigt, hieraan het verheven
voorhoofd, en daar onder de bewegelij-
ke oogen, welke door de wenkbraauwen
als 't ware overwelfd worden. Te mid*
den van het aangezigt verheft zich de
neus, aan wiens beide zijden zich de
koonen of wangen, en verder naar ach«