Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( >
bat etube/ inaartce ^et gemnalRt ^ct tuen*
fcbelp listöaam hiel beel ftunftiger/ ooh beet
bunnamcr/ maar noatt)an$i ttibt t)et biAlotjt^ beef
booj |iect)te beljsnbciing / bie uit onhurbe en Itgt«
baarmglieib boo?tfeo;nt i|oe inenig mtn^cjj Ijetft
mbjr jljn leben ö«tho?ti--
B;>fcHouw eens uw ligchaana ,dit voor*
treiFeli k gcb )uwr, waarin gij thans woont.
Wat ziet gij uicwerndig aan uw iigchaam?
Men noernt het vleesch, het welk met
vel en celJe-weeffel overtrokken is.
Dit vleesch beftaat uit eenetallooze me*
nigte van kleine vezels, die door een ze-
kere lijm met elkander verbonden zijn.
i. Doch uw ligchaam is geen bloote
vleeschklomp, anders zoude het wel-
haast inftorten; maar nu kan het zich
overeind houden, ftaan en gaan. Het
vleesch of de menigte van taaije vezels,
wordt inwendig door beenderen onder-
fteur.d. Er zijn beenderen aan het Jmfd^
aan den tronk en aan de armen en bee-
nen. Daar, boven aan het hoofd, is
de licrferpan, die wel een geheel uit-
maakt, roaar uit acht beenderen beftaat,
welke zeer naauw met elkander veree-
■ ■ nigd