Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 351 )
l^ulpe — ftinberetii
toanneec öe eeutöig^eiö ban <0ob
tïoo^ De^e lietïcrt ^oo tjoojs.elDh en
tecülüdenb ^^etoee^t tjsi iuac 3uhen
onitf ban De3;ibv; met ftunnen
belobend
Kinderen. <Doft t^ooitft en bteugbe.
®8 3Öt «n men^fcö / Die niet aüeen een (iacfjaam/
maar ooii eene reöelpe jiet ijebt. äCii^ get u nu
regt tacl jal aaani joa moeten öie öeioe öeele»
ooft regt gejonö jijn en tnelDaren, Ufer öaaroin
naarflig/ uiat go oaarfn Doen/ en toat 09 laten
en bermijDen moet/ uanneei: gg al0 men^eb te«
ttieeoen kmit (eben
«enntjef ban uto ligcbaam/ ;oo hier al^ban uioe
3ie(/ Daartoe onantbeeilp; ttiant 't geen niet
fient/ fiunt gO ooh met gebjuifren. i^a-biaarloo^
teje fienni^ met/ sö ijs tot utoe totibaart seec
bebojDerlijft. i^oe ligt fian oe ontnetenDe aan s(|n
ligcbaam en aan jijne jiel leti^ beroecbendSn toat
eenjs! beDojuen oat fian maar met beei moeite/
(n biHUdijj in 't gcjjeel niet bjeccr goeb gemaakt
iDO^ben
©anneet men ten fiinb een öotologie toefaer»
tjoutDt/ en men leert bet ntec/ b^c baarmebe
moet omgaan/ joo sai bese fiunttige macbine toet
beboJben }tjn/ en met meet hutina Dienen tpt
2 5 ö^t