Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 347 )
licht »an dezelve ontvangen^ en tnen heeft
uitgerekend, dat Merkurius zeventientnaal
kleiner, Venm mg eens zoo groot. Mars
zevenmaal kleiner, Jupiter tien duizendmaal
grooter, en Satumus drie duizend, drie
honderd en zeventig maal grooter, dan de
Aarde is. Bij deze berekening konden de
kinderen bijna niet meer denken.
De Heer Siegfried voer voort: daar nu
ook de kleinfle plaats op de aarde bewoond
is, zoo is het uitgemaakt zeker, dat God
deze groote plaatfen van zijn rijk niet ledig
heeft gelaten. Hoe verbaasd zoudt gij dus
(taan, als het u mogelijk was, om de menigte
der inwoners van deze planeten te zamen
te zien.
Dan, behalve de planeten is er nog eene
menigte van flerren, die zich niet om de
zon bewegen, en men noemt die vaste fler-
ren. Van dezelve zijn er ten minften drie
duizend voor onze oogen zigtbaar, en het is
mogelijk, dat er nog tienmaal meer zoo ver
van ons afßaan, dat wij dezelve niet eens
kunnen ontdekken. Vermits mtn nu ge-
looft , dat zij allen haar eigen licht hebben »
en gevolgelijk zonnen zijn, zoo is het oqï
mogelijk, dat zich om elke van deze zonnen
Z 3 zul'