Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 345 y
zoo min ibemerk^, dart i^t en mijne huis-
genooten bemerkt zonden worden, al?
de tien duizend menfchen, welke in onze
Had wonen» allé ap ^ene plaats te za*
men waren, en wij ons pndep de,zeive
plaatflen. £n gelijk ons huis maaj: een
zeer klein gedeelte van onze ftad is»
zoo is Duitschland maar een zeer klein
gedeelte van de aarde, , Hoe klein u
Duitschland, met Europa vergeleken,
èn hoe klein Europa, als w'g het mee
Azië, Afrika en Amerika vergelijken!
Ziét deze kleine plek Chier haalde
«ene kaart van den Aardbol voor den
dag^: deze kleine plek, welke ik met
een' duit kan bedekken, behdort aan de-
zen Koning: en wonen er zoo vele dui*
zende menfchen in, hoe vele duizenden
moeten dan wél op deze groote plaats
wonen!
• En alle deze vele millioenen zgn we-
derom een klein hoopje, als wg ze met
de ontelbare menigte van dieren verge°
lijken, welke op den aardbodem leven.
Hoe vele millioenen infekten 2ulleh wel
niet in een groot bosch, en hoe velé
millioenen vogels ^ de aar^e, en hoe
Z « vg=
1