Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 335 )
bloe» fn Eene fifjit I en geeft jpnen armetj nnbeliBan»
öen/ en 5ijnen nooDlijöenöen ütmtttian geen' ömt
taiirban/ betteeot ec oofi nietj^ ban tooc »(jne
6n-cn/ om öun eene goebe opboebing te bejoegen.
©e anöere/ in tegenbeel/ gebtuilit bat ami bet
toeifi öp iaartijfijS oberig tjeeft/ beel^ tec betbeterins
Van 5ijn lanb cn turn/ beeliS tot opboebing ban j^ne
jinticren/ beelji tot onberfieuning ban jul6e Beboef»
tigen/ bie t)ein be naai^ten stjn; en f)et obeifcfjot
set t)t) uit op intrei^t/ om fn gebal ban noob nteC
ontbloot te jjin/ cn om aan ^óne bjouU) en ttinbe«
ïen / na sijncn boob / een befiaan te geben. ï©ie
ban beibe ijS nu be gierige ^-
Lotje, ©e eet|i£.
Virter. (itunt gt) nu toel jeggcn/ ioaai: fn fjct
pnberfcljeib ban beioen beffaat^
, Lorjc, 2ia/ be gierige gebruifit niet öet geen
ÖÖ bejit; raaac be. juinige betiecbt toel.
Vader. (3rot toien^i boojoeel befieebt f)rj ijct.:»
Lotjj, Stotjpn eigen/ en tot bejït ban anbeten.
Vader. €en gicrigaarb ië berfjalbe j
Lotje. iBie gene/ bie maat alttjb tracf)t te bec«
toetbcn/ jonber fjet betttojbene te gebtuihen»
t vaJer. «Ên be juinige^
L-itje. ©ie ooft bjel ietji joefit te bertoerben;
maar bie get tot 3ijn eigen/ en tot eetijS anoerß
boojoeef tueet aan te leggen.
DOOR AL TE GROOTE VREES
DOET MEN ZICH ZELVEN
NADEEL,
Paulus 5 anders een goede en naarftige
Y 5 knaap.