Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 3SÏ )
gezamenlijk een fpel, waarbij zi] regt
vergenoegd waren.
Gedurende dit fpel ftiet Willem zoo
on voorzigtig aan de tafel, dat het hert
er af viel en in honderd ftukken brak.
Dat dit den armen Willem zeer leed
deed, kan men ligtelp denken. Ook
alle zijne makkers hadden er fpijt van,
en betuigden hem deswegens hun mede-
leden. Maar hij wist zich in zijne droef-
heid zoo weinig te matigen, dat hij
overluid begon te huilen. Ferdinand
zocht hem gerust te ftellen, hem voor-
llellende, dat dit gehuil toch niets kon
baten ; dat hg zgn hert er niet door kon
wederkrijgen, en zich van al het ver-
maak bèroofde, 't welk hij nu nog kon
genieten.
Dan hij luisterde naar alle deze voor-
Hellingen niet, maar fchreeuwde al
voort: ach! mgnhert!,mijn hert! waar
krijg ik ik nu weêr een ander?
Door dit onaardig gedrag werden alle
kinderen in hun vermaak geftoord, en
Verdrietig. Terwijl nu alle hunne rede-
nen vruchtloos waren, zeide Ferdinand
eindelijk, vol van ongenoegen, töt hem :
^ Y 3 I'S'