Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 330 )
haar* geboortedag van haren vader eeii
gefchenk van het fraaifte porfelein. Daar-
over werd zij zoodanig van blgdfchap ver-
voerd, dat zg zinneloos fcheen te zijn.
Zij ging niet, maar zg fprong den trap
Op, om het haar' man te laten zien; zg
flapte eenige trappen mis — pof! daar
lag de ganfche vreugde op den trap, in
duizend Hukken verbroken. En de ge-
boortedag, welken zij met zulk eene he-
vige blijdfchap begon, eindigde zij met
tranen. — ■—
DOOR OVERDREVENE TREU-
RIGHEID DOET MEN ZICH
ZELVEN NADEEL.
Willem had van zijnen Neef een aller-
liefst mooi Hert, van was gemaakt, tot
een gefchenk ontvangen, en verheugde
zich daar over zoo zeer, dat hij het
hert meê nam, toen hij zijnen vriend Fer-
dinand bezocht, om het aan zijné kleine
vrienden, die daar ook waren, te latep
zien. Zij bewonderden het allen, fleU
den het op tafel, na het ïang genoeg be.
zien te hebben. Daarop begonnen' zij
ge-