Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 32? )
ligciiaamsgehrek hebLmde, kon hij zich niet
op de been helpen.
Gustaaf was een weinig achter gebleven
en Leitje moest dus den armen jongen het
eerst voorbij gaan, Ach! JuffertjeI riep de
jongen, help mij toch wederom opt Leisje
jloeg de oogen naar beneden, en deed, als
of zij het niet hoorde, ging voorbij, en liet
hem liggen; want Zij wilde hare fchoone
handen aan hem niet bevuilen. Gustaaf
kwam kort daarop. Naauwelijks had de be'
deljongen zijn verzoek herhaald, of Gustaaf
gaf hem reeds zijne hand en (pande alle zij-
ne krachten in j om hem te helpen Wie
van deze twee kinderen was gevoelig. Leis-
je of Gustaaf? Zekerlijk de brave G«t-
taaf: want dat Leisje de vliegen niet wil-
de laten doodjlnan en niet zien kon, dat
esn hoen of diitf gejlagt werd, was JlechtS
eene gemaakte gevoeligheid. Maar dat zij
zelve voor den armen jongen zoo ongevoelig
kon voorbij gaan^ was ten hoogfte onbarin-
hartig, '^ Wilt gij, lieve kinderen! op de
regte wijze medelijdend zijn, zoo oefent
niet alleen jegens de dieren, maar nog meer
jegens de menfchen, die uwe broeders en
zusters zijn, medelijden. —
Y Ik
■ i