Boekgegevens
Titel: Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Deel: 4e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Dordrecht: A. Blussé & zoon, 1811
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6933
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201530
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nuttige en vermaaklijke school tot onderwijs van kinderen, in de steden en ten platten lande
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 325 )
onnoozele diertjes kon kwellen. Dik wijls
vervolgde hij honden en katten met een'
rotting, en verheugde iitch, als hij hen
een' flag kon geven; en dieren, welke hij
met den rotting niet kon bereiken j Wierp
hij iitet fteenen. Eens had hy eene rae-
tiigte kevers gevangen; hier had hij nu
gelegenheid, ora zijnen wreeden lust te
bevredigen. Hij deed er verfchillende
executies mede; eenigen onthoofde hij,
en anderen trok h^ de vleugels uit. Ve.
ien werden op naalden gefloken enz.
Als hij zich nu zoo met deze wreedhe-
den bezig hield, hoorde hij, dat er hon>
den op ilraat waren, die elkander beten.
Ijlings vloog hij met een'Hok op ftraat,
en ging op dé llrigdende diereft los: ter-
ftond werd hij van eenen hond gebeten.
O! mij! O mij! fchreeuwde de wreede
held! en met het gewonde been naar,
zijn Vader loopende, fmeekte hij om
hulp. De Vader, die wel eene pleister
op de wond leide, hield zijn zoontje
over deze gebeurtenis, en over zijne
wreedheid zulk eenellrafpreek, dat hem
de ooren er van fuisdea.
WAAR.