Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
3
een altijd te gelijk met den ander in eene
hoogere klasse overging. Zij hadden beiden
evenveel van zekere spelen gehouden : in 't kort,
in leeren en spelen hadden zij immer één ge-
voelen en waren zij elkander steeds op zijde.
En indien men in het dagelijksch leven iemand
aantreft, die in denkwijze en handelingen met
ons overeenstemt, dan gevoelen wij ons als het
ware , tot hem getrokken; er plaatst zich in ons
hart eene genegenheid tot hem, die langza-
merhand, wanneer wij met zoo iemand dage-
lijks omgaan, in eene onverbreekbare vriendschap
overgaat. Die vriendschap kan zoo edel wor-
den , dat men wederzijds voor elkander goed
en leven en alles, wat ons dierbaar is, veil
heeft.
Alzoo was er ook tusschen \ville>i en frans
eene ware, belangelooze vriendschap ontstaan^
wat de een wenschte , trachtte de ander hem ter
geven, en beiden verlangden steeds naar elkan-
ders bijzijn; van daar, dat zij elkander des
avonds, wanneer zij van hun werk kwamen,
wederkeerig bezochten, den eenen avond in do
woning van gedde, zoo heette de vader van
frans, den anderen avond in die van bartelds.
— „'t Is hier warmer dan buiten; dat merkt
men eerst goed, wanneer men zoo als ik, een
redelijk eind g'eloopen heeft," sprak Willem,
1*